T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Gelendost İlçe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Gelendost İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ

Güncelleme Tarihi: 05/10/2021

2021 YILI DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ TEMASI
EŞİTSİZLİKLERİN OLDUĞU BİR DÜNYADA RUH SAĞLIĞI

        Bu tema, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından, dünyada hala yoksulluk içinde
yaşayan insan sayısının çok yüksek olması ve yaşanan bu eşitsizliğin ruh sağlığına ve ruh
sağlığı hizmetlerine erişimdeki rolüne dikkat çekmek için belirlenmiştir.
        2020 yılı pek çok zorluğun yanında aynı zamanda, ruh sağlığı sorunları yaşayan insanlar
da dahil olmak üzere birçok ülkede ırk, cinsiyet ve etnik kökeninden ötürü yaşanan eşitsizlikleri
yeniden öne çıkarmıştır. Bu tür eşitsizliklerin de tabi ki insanların ruh sağlığı üzerinde etkisi
vardır. Böylesi eşitsizliklerin olduğu toplumlarda akıl hastalığı olan birçok kişi, hakları olan ve
hak ettikleri tedaviyi alamamakta, aileleri ve bakım verenleriyle birlikte damgalanma ve
ayrımcılığa maruz kalmaya devam etmektedir. Ruh sağlığı bozuk olan kişilerin yaşadıkları
damgalama ve ayrımcılık, sadece o kişinin beden ve ruh sağlığını etkilemekle kalmaz, onların
eğitim olanaklarını, mevcut ve gelecekteki kazançlarını, iş beklentilerini, ailelerini ve
sevdiklerini de etkiler. Bu durumun böyle devam etmemesi için bu eşitsizliklerin ele alınması
gerekmektedir. Bu eşitsizlikleri gidermek ve bu insanların yaşamın her alanına tam olarak
katılabilmelerini sağlamak için hepimizin oynayacağı bir rol vardır.
        COVID 19 pandemisi, eşitsizliğin sağlık sonuçları üzerindeki etkilerini daha da
vurgulamıştır. Pandemi, her yaştan insanı birçok yönden etkilemiş ve “enfeksiyon ve hastalık
yoluyla, hayatını kaybedenlerin hayatta kalan aile üyelerinin yaşadığı yas yoluyla, ekonomik
etkileri yoluyla ve yalnızlaşmaya yol açabilecek fiziksel mesafe nedeniyle etkilemeye de devam
edecektir.
Acilen harekete geçmemiz gerekiyor.
       2021 Dünya Ruh Sağlığı Günü 'Eşitsizliklerin Olduğu Bir Dünyada Ruh
Sağlığı' temasıyla, yerel ve ulusal olarak ruh sağlığında eşitsizlikleri sürmesine neden olan
konulara odaklanılması ve bu nedenlerle mücadele edilebilmesini amaçlanmaktadır. Yerelde
eşitsizlikle mücadelede aktif rol oynamaları için sivil toplumun gücünü desteklemek
önemlidir. Araştırmacıların ve uzmanların, ruh sağlığı hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler,
ayrımcılıklar ve bunların nasıl önlenebileceği konusunda pratik önerileri de dahil olmak üzere
bilgi ve bulgularını paylaşmaları ve her anlamda işbirliği yapılması sahaya katkı sağlayacaktır.
        2021 Dünya Ruh Sağlığı Günü kampanyası, insanların iyi bir ruh sağlığına sahip
olmalarını sağlamak için eşitsizliğin nasıl ele alınabileceğini vurgulamak için bir araya gelip
birlikte hareket etmemiz için bir fırsat sunmaktadır.
Birliktelik hareketine siz de ortak olun,
herkes için daha iyi bir yaşamın savunucusu olun.